Algemene voorwaarden

 

 1. Gymnastiekvereniging Avanti is opgericht in oktober 1955.
 2. Avanti is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en beoefent de turnsport dan ook volgens de internationale regels.
 3. Avanti werkt uitsluitend met vrijwillig(st)ers en stelt zich ten doel, door het geven van turnles in de ruimste zin van het woord, te komen tot het leveren van een bijdrage aan een gezonde ontwikkeling van lichaam en geest.
 4. Avanti draagt er zorg voor dat de lessen worden gegeven door gediplomeerde leiding, dan wel personen die in het bezit zijn van het diploma Verenigingsleid(st)er van de KNGU, dan wel de C-licentie van de KNGU.
 5. Avanti is via de KNGU verzekerd voor het overlijden, dan wel blijvende invaliditeit tijdens deelname aan activiteiten alsmede voor wettelijke aansprakelijkheid jegens derden. Met uitsluiting van schade aan onroerende goederen en in gebruik zijnde toestellen.
 6. Avanti benadrukt niet verzekerd te zijn voor andere dan hierboven genoemde kosten, zoals bijvoorbeeld dokter, tandarts, ambulance, specialistische hulp.
 7. Bestuur en leiding van Avanti is niet aansprakelijk voor verlies, vernieling of diefstal van goederen, behorende aan de leden.
 8. Leden melden zich schriftelijk aan via het digitale inschrijfformulier als lid van gymnastiekvereniging Avanti.
 9. Opzegging van het lidmaatschap dient zowel bij de desbetreffende leiding als schriftelijk/digitaal bij de ledenadministratie te gebeuren Dit kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@avantihelmond.nl
 10. Over het tijdvak gelegen tussen de schriftelijke aanmelding en opzegging is contributie verschuldigd.
 11. Leden die langer dan één maand, zonder afmelding bij de betreffende leiding niet op de les aanwezig zijn geweest, of bij een achterstand van betaling van contributie van een half jaar, worden uitgeschreven als lid van de vereniging Avanti.
 12. Avanti houdt zich het recht voorbehouden om leden met onder punt 11 genoemde achterstand in betaling van contributie, de toegang tot de gymzaal te ontzeggen. Door invulling van het inschrijfformulier geeft u te kennen notie te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden en hiermede akkoord te gaan.