Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Gymnastiekvereniging Avanti Gymnastiekvereniging Avanti, gevestigd in Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gymnastiekvereniging Avanti verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gymnastiekvereniging Avanti gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend voor het registreren van de leden, het incasseren van contributie en communicatie tussen Gymnastiekvereniging Avanti en de leden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gymnastiekvereniging Avanti bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gymnastiekvereniging Avanti verstrekt persoonsgegevens aan de KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE (KNGU). Alleen met het doel de bondscontributie te voldoen, het deelnemen aan wedstrijden en het deelnemen aan de collectieve verzekering. Verder worden er geen gegevens aan derden verstrekt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gymnastiekvereniging Avanti gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gymnastiekvereniging Avanti en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Secretariaatavanti@gmail.com.

 

Gymnastiekvereniging Avanti wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gymnastiekvereniging Avanti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Secretariaatavanti@gmail.com

 

Foto’s

Gymnastiekvereniging Avanti gebruikt foto’s uit de eigen vereniging voor publiciteit of ter ondersteuning van nieuwsberichten op onze eigen website en Facebookpagina. Bij het inschrijven van uw zoon/dochter kunt u aangegeven of u hier al dan niet mee akkoord gaat. Wanneer uw kind deelneemt aan een wedstrijdgroep geldt dat u automatisch akkoord gaat met het gebruik van foto’s voor onze website en facebook pagina. Leden die zich voor juni 2018 hebben ingeschreven en niet akkoord gaan met het gebruik van foto's dienen dit aan te geven bij de leiding. Voor clubactiviteiten en wedstrijden worden soms foto’s gemaakt door een externe fotograaf. Het beheer van deze foto’s liggen bij de fotograaf en niet bij de vereniging.