« We mogen weer turnen!»

Gepubliceerd op 14-01-2022

Vanaf zaterdag 15 januari mogen de gymzalen weer open en gaan onze turnlessen op de oorspronkelijke dag en tijd weer van start.  We willen alle kinderen en ouders vragen zich samen met ons te houden aan de meest recente maatregelen van het RIVM en het protocol van de gemeente Helmond.

 • Kinderen/jeugd en leiding met de volgende symptomen blijven thuis; neusverkoudheid, hoesten, benauwdheidsklachten, keelpijn, koorts. (uitzondering zijn de kinderen tot 4 jaar, zij hoeven met een lichte verkoudheid niet thuis te blijven)
 • Kinderen/jeugd en leiding waarvan 1 van de gezinsleden positief getest is, blijven thuis. Uitzonderingen zijn; korter dan 8 weken geleden Corona doorgemaakt of langer dan een week geleden de booster vaccinatie gehad.
 • Ouders mogen niet naar binnen en moeten de kinderen buiten afzetten bij de gymzaal, iemand van de leiding zal daarom bij aanvang en einde van de les naar buiten komen om zo het contact met de ouders te houden.
 • Ouders van kinderen tot 4 jaar mogen mee naar binnen om de kinderen tijdens het omkleden te helpen en actief deel te nemen aan de peuterles.
 • Voor aanvang van de les handen wassen.
 • Geen handen schudden.
 • Niezen in je elleboog.
 • Leiding en kinderen > 13 jaar hebben in de kleedkamers mondmaskers op. Tijdens de les mogen ze af.
 • Leiding en kinderen > 13 jaar houden in de kleedkamer 1.5 meter afstand. Tijdens het sporten / hulpverlenen is dat niet verplicht.
 • We zorgen voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen.
 • Kinderen komen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les.

WANNEER KINDEREN OF LEIDING BINNEN 5 DAGEN NA DE TURNLES POSITIEF GETEST WORDEN MOET DIT DOORGEGEVEN WORDEN AAN DE HOOFDLEIDING ZODAT DEZE DE GROEP KAN INFORMEREN.  (anomiem)
DAARMEE KUNNEN GROEPSGENOTEN EXTRA ALLERT ZIJN OP KLACHTEN EN OP TIJD GAAN TESTEN.  (preventieve quarantaine is voor groepsgenoten niet nodig)

Met sportieve groet,

bestuur en leiding Avanti

open-1642196882.jpg