« Nieuwsbrief»

Gepubliceerd op 10-06-2022

Beste leden, ouders/verzorgers,
 
Graag willen wij u in deze nieuwsbrief informeren over een aantal zaken.
 
Algemene ledenvergadering 28 juni 2022
Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Avanti. Voor onze leden onder de 18 jaar zijn de ouders en/of verzorgers van harte welkom. In de bijlage vindt u de uitnodiging en de agenda. 

Datum: dinsdag 28 juni 2022
Aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.30 ontvangst)
Locatie: steunpunt de Kortenaer, Kortenaerstraat, 5703 CA  Helmond

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u dan aan per mail via  secretariaat@avantihelmond.nl . Ook als u als ouder iets voor onze vereniging wilt of kunt betekenen, bent u van harte welkom.

Contributie
Vergeet u niet om de contributie te betalen voor de periode april t/m oktober 2022?
De contributie bedraagt:
1 uur les per week             € 66,00 per half jaar
2 uur les per week             € 120,00 per half jaar
2,5 uur les per week          € 150,00 per half jaar
3,5 uur les per week          € 204,00 per half jaar

Heeft u nog niet betaald? Dan ontvangen wij het bedrag graag voor 15 juni 2022.
Bankrekeningnummer: IBANnummer NL89ABNA0577737651 t.n.v. Gymnastiekvereniging Avanti
Vergeet u niet om de naam van uw kind erbij te vermelden?  

Vragen over de contributie? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@avantihelmond.nl
Heeft u al betaald? Dan danken wij u hartelijk.

Kampdag zondag 12 juni
Zondag 12 juni organiseren wij een kampdag voor al onze leden die in groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs zitten.
De kampdag wordt gehouden in het Zandbos in Deurne (bij de blokhut) van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis.
Voor eten en drinken wordt gezorgd. De kinderen hoeven alleen sportieve kleding en dichte schoenen aan te doen en een goed humeur mee te brengen.

Vergeet niet om in te schrijven! Stuur voor 4 juni een mail naar avantidonderdagbrouwhuis@gmail.com met voornaam, achternaam, turngroep en locatie en 06 nummer van ouders (voor in geval van nood en eventuele bijzonderheden).
Vragen? Dan kunt u contact opnemen met Ariena van Oorschot, telefoonnummer 06-49037976.

Vertrouwenspersoon
Avanti wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen en met plezier kunnen sporten. Helaas komt ongewenst gedrag overal voor, ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt met je verhaal en met vragen.
Hanneke v.d. Biggelaar is onze vertrouwenspersoon. Meldingen kunnen (anoniem) gedaan worden door sporters, ouders, leiding, vrijwilligers en bestuursleden via mailadres: vertrouwenspersoon@avantihelmond.nl. Hanneke beheert dit mailadres en neemt contact op met de melder wanneer dat gewenst is.

Onder ongewenst gedrag verstaat Avanti de volgende categorieën gedragingen:
Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, ongewenst contact);

De vertrouwenscontactpersoon van Avanti kan zelf terugvallen op het advies en de ondersteuning die geboden wordt door de sportbond KNGU.

NB.; Deze nieuwsbrief is ook per mail verzonden, mocht u deze niet ontvangen hebben dan kunt u dat doorgeven aan de ledenadministratie via: ledenadministratie@avantihelmond.nl

nieuwtje-1654892567.jpg